Bu Blogda Ara

12 Aralık 2010 Pazar

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

                                          HOŞ GELDİNİZ 


   Sakarya Üniversitesi  İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

        İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programının temel amacı; kamu ve özel sektörde insan kaynakları bölümlerinde, çalışanların işe alınmasından, planlanmasına, ücretlendirilmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri planlayan ve yöneten, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek ve bu bilgileri raporlayabilecek, uluslararası rekabette ve ulusal kalkınmada gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.. Bu bölüm mezunlarının devlet, çalışanlar, işverenler gibi ekonominin üç temel aktörü arasındaki ilişkileri, karşılıklı sosyal hak ve çıkarlarının dengelenmesi bilinciyle çözüm üretmeleri konusunda yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri ve pratik uygulamalar konusunda gerekli bilgilere sahip olması da amaçlanmaktadır. 2008-2009 eğitim - öğretim yılında açılması düşünülen İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, başlangıçta 50 öğrenciyle, İnsan Kaynakları Yönetimi Uzman Yardımcısı unvanıyla öğrencilerini mezun etmeyi düşünmektedir.    İnsan Kaynakları Yönetimi Yeterlilikleri

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma İlişkileri , İşletme ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeylerde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilen,

2. Kendisini ve başkalarını yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, işletme yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını insan kaynakları alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerine sahip

3. İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel mevzuata hâkim olup, bunları pratik durumlara uygulayıp, yorumlayabilen.

4. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek.

5. Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilen

6. Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.

7. Ekip çalışmasına yatkın ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan.

8. Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dahil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen.

9. Temel Bilgisayar kullanım bilgisi olan ve insan kaynakları ve çalışma ilişkilerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgisi ve bu yazılımları kullanabilme ve geliştirme becerisine sahip,

10. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan kişilerdir.
  
    Amaç ve Hedef
İnsan Kaynakları Yönetimi karma eğitim lisans programının temel amacı; kamu ve özel sektörde insan kaynakları bölümlerinde, çalışanların işe alınmasından, planlanmasına, ücretlendirilmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri planlayan ve yöneten, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapacak donanımlara sahip ve bu bilgileri raporlayabilecek, uluslararası rekabette ve ulusal kalkınmada gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir.
    Kazandırılacak Yetkinlikler
Bu bölüm mezunlarının devlet, çalışanlar ve işverenler gibi ekonominin üç temel aktörü arasındaki ilişkileri, karşılıklı sosyal hak ve çıkarlarının dengelenmesi bilinciyle çözüm üretmeleri konusunda yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri ve uygulama konusunda gerekli bilgilere sahip olması da amaçlanmaktadır.
    Gerekçe
Program ülkemizde sadece önlisans düzeyinde 3 üniversitemizde (Kocaeli Üniversitesi Gebze Meslek Yüksek Okulunda, Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulunda) lisans düzeyinde ise sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğretim dili İngilizce olarak vardır. Ülkemizde İnsan Kaynakları Yönetimi adı altında yüksek lisans programları bulunmaktadır. Bu başlıkta programlar ilk olarak ABD’de açılmaya başlanmış daha sonra Avrupa ülkelerinde çoğunlukla endüstri ilişkileri bölümlerinin isim değişikliğine giderek adlarını İnsan Kaynakları Yönetimi olarak değiştirmeleriyle sonuçlanmıştır.


                          Akademik Kadro  
   Öğretim Üyeleri 
Bölüm Başkan Vekili : Prof. Dr. Engin YILDIRIM
(Lisans: İstanbul, Yüksek Lisans: Warwick, Doktora: Manchester)
 E-mail: yildirim@sakarya.edu.tr

İKY Karma Öğretim Bölüm Koordinatörü : Öğr. Gör. Dr. Şuayyip Çalış
(Lisans: Ankara, Yüksek Lisans: Warwick, Doktora: Sakarya)
 E-mail: scalis@sakarya.edu.tr   Tel: 0264 295 6310

İKY Karma Öğretim Bölüm
 Koordinatör Yardımcısı : Arş.Gör.Sevgi Dönmez Maç
 (Lisans: Marmara, Yüksek Lisans: Sabancı)
 E-mail: smac@sakarya.edu.tr
  
 Ders Verenler

2008-2009 Öğretim Yılı Güz Dönemi :
          Genel İşletme: Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
          (Lisans: Ankara, Yüksek Lisans: Coventry, Doktora: Coventry)
          Hukuka Giriş:  Doç. Dr. Ömer ANAYURT
 (Lisans: İstanbul, Yüksek Lisans: Gazi, Doktora: İstanbul)
İktisadi matematik: Yrd. Doç. Dr. Erhan ÇANKAL
 (Lisans: Gazi, Yüksek Lisans: Gazi; Illinois, Doktora: Northern Illinois)
Genel Ekonomi:  Öğr. Gör. Dr. Ahmet GÜLMEZ
 (Lisans: Sakarya, Yüksek Lisans: Sakarya, Doktora: Sakarya)

2008-2009 Öğretim Yılı Bahar Dönemi : 
 Sosyoloji:  Prof. Dr. Engin YILDIRIM
 (Lisans: İstanbul, Yüksek Lisans: Warwick, Doktora: Manchester)
Genel Muhasebe: Doç. Dr. Selahattin KARABINAR

           (Lisans: Marmara, Yüksek Lisans: Marmara, Doktora: Marmara)
          Davranış Bilimleri: Doç. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS
           (Lisans: İTÜ, Yüksek Lisans: İTÜ, Doktora: Boğaziçi)


                                             Lisans Programları

Bölümümüz 2008-2009 Öğretim yılında karma öğretim olarak eğitime başlamıştır. Karma öğretim programımıza ek kontenjanla 41 öğrenci  kayıt yaptırmıştır. İlk defa Üniversitemizde başlatılan Karma Öğretim programında derslerin 2/3'ü uzaktan, 1/3'ü ise Cuma ve Cumartesi günleri örgün olarak verilmektedir. Uzaktan öğretim Üniversitemiz uzaktan eğitim portalında yer alan ders notları, ders videoları ve hazırlık sorularından oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin öğretim görevlileri ile derslerle ilgili iletişim kurmaları amacıyla ayrı bir forum bölümü de vardır. Karma öğretim öğrencilerimiz harç parası olarak 1. Öğretim öğrencilerinin ödeyeceği kadar harç parası ödemektedirler. Ayrıca eğitim giderleri olarak miktarı Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen her dönem için ilave bir ödeme yapacaklardır.
      2009-2010 öğretim yılı için bu miktar her dönem için 1000 TL (1 yıllık toplam 2000 TL.)olarak belirlenmiştir.
       2009-2010 Öğretim yılında Bölümümüze ÖSYS sonucu 72 karma öğretim, 72 1.Öğretim,  72 2.Öğretim olarak toplam 216 öğrenci kayıt olmaya hak kazanmıştır.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2010 ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANAN GERÇEK SAYISAL DEĞERLERİ

İnsan Kaynakları Yönetimi

 KONTEJAN : 77 YERLEŞEN : 77

TM-1 EN DÜŞÜK PUAN : 364.889 

EN YÜKSEK PUAN : 408.491

BAŞARI SIRASI : 140.000

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)


KONTEJAN : 77 YERLEŞEN : 77

TM-1 EN DÜŞÜK PUAN : 344.400

EN YÜKSEK PUAN : 397.614

BAŞARI SIRASI : 188.000


İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim - Karma Öğretim )

KONTEJAN :103 YERLEŞEN :103

EN DÜŞÜK PUAN TM-1 266.833

EN YÜKSEK PUAN 351.126

BAŞARI SIRASI: 464.000
     
         

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PLANI

      
KODU
Z/S
DERSİN ADI
DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ
(T+U)
ECTS KREDİSİI

İKT 101
Z
Genel Ekonomi
Introduction to Economics
3+0
6
KYÖ 105
Z
Hukuka Giriş
Introduction to Law
3+0
6
İŞL 109
Z
Genel İşletme
Business Administration
3+0
6
   FEK 105
Z
İktisadi Matematik
Mathematics for Economics
3+0
6
TUR 101
Z
Türk Dili I
Turkish I
2+0
2
DIL 101
Z
İngilizce I
English I
2+0
2
ATA 101
Z
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I
Principles of Atatürk and History of Turkish Republic I
2+0
2TOPLAM
18+0
30II.
KYO 102
Z
Sosyoloji
Sociology
3+0
7
İŞL 110
Z
Genel Muhasebe
Accounting
3+0
7
İŞL 106
Z
Davranış Bilimleri
Behavioural Sciences
3+0
7
ENF 102
Z
Temel Bilgi Teknolojileri
Information Technology Applications
2+1
3
TUR102
Z
Türk Dili II
Turkish II
2+0
2
DIL102
Z
İngilizce II
English II
2+0
2
ATA 102
Z
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II
Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution
2+0
2TOPLAM
17+1
30III
İŞL 209
Z
Örgütsel Davranış
Industrial Relations
4+0
6
ÇEK 209
Z
Bireysel İş Hukuku
Individual Labour Law
3+0
6
KYO 211
Z
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Research Methods in Social Sciences
3+0
4
İKY 201
Z
Toplum ve Örgüt
Organization and Society
3+0
5
İKT 201
Z
Mikro İktisat
Microeconomics
3+0
6
İKY 203
Z
Mesleki İngilizce I
Business English I
3+0
3TOPLAM
19+0
30IV
İKY 202
Z
Endüstri Sosyolojisi
Industrial Sociology
3+0
6
ÇEK 204
Z
Toplu Çalışma Hukuku
Collective Labour Law
3+0
5
ÇEK 208
Z
Endüstri İlişkileri
Industrial Relations
4+0
6
FEK 212
Z
İstatistik
Statistics
3+0
6
MLY 206
Z
İşletme Vergiciliği
Business Taxation
3+0
4
İKY 204
Z
Mesleki İngilizce II
Business English II
3+0
3TOPLAM
19+0
30V
İKY 301
Z
Proje Yönetimi
Project Management
3+0
5
İKY 303
Z
İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management
4+0
7
ÇEK 309
Z
İş Piyasaları Analizi
Labour Market Analysis
3+0
5
ÇEK 311
Z
Sosyal Güvenlik Hukuku
Social Security Law
2+0
5
İKY 305
Z
Örgütsel Demokrasi
Organizational Democracy
3+0
5
İKY 307
Z
Mesleki İngilizce III
Business English III
3+0
3TOPLAM
19+0
30VI
İKY 302
Z
Stratejik İKY
Strategic HRM
4+0
7
İKT 306
Z
Türkiye Ekonomisi
Turkish Economy
3+0
5
İKY 304
Z
Örgütlerde Bilgi Yönetimi
Knowledge Management in Organization
3+0
5
ÇEK 312
Z
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
3+0
5
İŞL 314
Z
Kalite Yönetimi
Quality Management
3+0
5
İKY 306
Z
Mesleki İngilizce IV
Business English IV
3+0
3TOPLAM
19+0
30VII
İKY 401
Z
Karşılaştırmalı İKY
Comparative HRM
4+0
7
İKY 403
Z
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Human Resources Development
3+0
5
İKY 405
Z
Eğitim Planlaması ve Yönetimi
Training Planning and Management
3+0
5
İKY 407
Z
İşe Alma ve Görüşme Teknikleri
Recruitment and Selection
3+0
5
İKY 409
Z
Kariyer Geliştirme
Career  Development
3+0
5
İKY 411
Z
Yazışma ve Raporlama İngilizcesi I
Business Writing and Reporting I
3+0
3TOPLAM
19+0
30VIII
İKY 402
Z
Uygulamalı İKY
Applied HRM
3+0
6
İKY 404
Z
Performans ve Ücret Yönetimi
Performance and Remuneration Management
3+0
6
İKY 406
Z
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
Human Resource Information Systems
3+0
6
İKY 408
Z
Kişisel Gelişim
Self-Development
3+0
3
İKY 410
Z
Yazışma ve Raporlama İngilizcesi II
Business Writing and Reporting II
3+0
3
İKY 498
Z
Bitirme Ödevi
Graduation Project
4+0
6TOPLAM
19+0
30

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; Z = Zorunlu Ders


İLETİŞİM : Esentepe Kampüsü  Sakarya Üniversitesi İKY Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
54187 Adapazarı/ SAKARYA
Telefon:  +90 264 295 6252Hiç yorum yok:

Yorum Gönder